1149: Кількість малих літер


Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано рядок символів довжиною не більше 255 символів. Визначити кількість малих літер латинського алфавіту.

Формат вихідних даних

У стандартному потоці міститься рядок довжиною не більше 255 символів.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

Abba

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.