1157: Впорядковані літери


Submit solution

Points: 9
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано \(N\) слів, що складаються з малих латинських літер. Знайти кількість слів, літери яких не порушують зростаючий алфавітний порядок.

Формат вихідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку знаходиться \(N\) ~(0 < N < 1001), у наступних N рядках міститься по одному слову.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

4
abb
then
else
aabbccddzz

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.