1162: Піднести до степеня


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано функцію піднесення до степеня. Знайти значення функції, для даних \(а\) та \(n\).

Формат вихідних даних

У стандартному вхідному потоці дано цілі \(а\) та \(n\) \((0 < a < 10, 0 \le n <50)\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести значення функції. Гарантується, що результат не буде перевищувати \(10^{18}\).

Приклад вхідних даних

2 4

Приклад вихідних даних

16

Comments

There are no comments at the moment.