1164: НСД


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти найбільший спільний дільник двох натуральних чисел n, m за алгоритмом Евкліда.

Формат вихідних даних

У вхідному потоці задається через пропуск два цілих числа не більших \(10^9\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

6 9

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.