1165: n-й член послідовності


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Послідовність чисел задається таким рекурентним співвідношенням: \(G(n)=2*G(n-2)\), \(G(0)=0\), де \(G(1)=1\).

Для даного \(n\) знайти \(G(n)\).

Формат вихідних даних

У вхідному потоці дано ціле \(n\) \((0 \le n < 100)\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести n-й член послідовності.

Приклад вхідних даних

3

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.