1169: Значення функції 4


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти значення функції, що задається таким чином:

Формат вихідних даних

У вхідному потоці задається ціле додатне \(N\) \((0 \le N \le 10^9)\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести значення функції.

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.