1170: Обернений порядок цифр


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Для заданого натурального числа, вивести його цифри у зворотному порядку.

Формат вихідних даних

У вхідному потоці задається натуральне N, що містить не більше 200 цифр.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести число з оберненим порядком цифр.

Приклад вхідних даних

1230

Приклад вихідних даних

0321

Comments

There are no comments at the moment.