1172: Біноміальні коефіцієнти


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти біноміальний коефіцієнт для даних \(m,n\) \((0 \le n \le m)\), якщо

Формат вихідних даних

У стандартному потоці міститься \(m, n\) \((0 \le m,n < 30)\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести значення функції.

Приклад вхідних даних

10 2

Приклад вихідних даних

45

Comments

There are no comments at the moment.