1178: Рекурсивно мінімальний


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Написати рекурсивну програму знаходження мінімального елемента масиву.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано \(N\) \((1 \le N \le 100)\) - кількість елементів масиву.

У другому - через пропуск \(N\) цілих додатних чисел не більших \(10^9\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести мінімальний елемент масиву.

Приклад вхідних даних

5
2 5 100 1 3

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.