1180: Сума об'єднання


Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано множини \(А\) та \(В\). Знайти суму тих елементів, що входять хоча би в одну з цих множин.

Формат вихідних даних

У першому рядку знаходиться число \(N\) – кількість чисел множини \(А\). У наступному рядку міститься \(N\) чисел. Далі у новому рядку задається число \(M\) – кількість чисел множини \(В\) і у четвертому рядку містяться самі числа цієї множини. Всі числа додатні цілі та не перевищуються 100.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести суму чисел.

Приклад вхідних даних

3
10 12 13
4
11 12 13 14

Приклад вихідних даних

60

Comments

There are no comments at the moment.