1187: Кількість голосних у слові


Submit solution

Points: 9
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задана послідовність слів, розділених пропусками. Знайти кількість голосних в найдовшому слові. Великі та малі літери не розрізняти, при виведенні використовувати лише малі літери. Якщо таких слів є декілька, то слід брати перше у тексті.

Формат вихідних даних

У вхідному потоці знаходиться текст із латинських літер довжиною не більше 255 символів.

Формат вихідних даних

Вивести у вихідний потік число – кількість голосних у найдовшому слові.

Приклад вхідних даних

the essence of

Приклад вихідних даних

3

Примітка

Голосні: 'a', 'e', 'y', 'u', 'i', 'o'


Comments

There are no comments at the moment.