1195: Лише парні


Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Серед даних чисел вибрати лише парні.

Формат вихідних даних

У стандартному потоці задано через пропуск числа по модулю не більші 30000. Кількість чисел не перевищує 50000.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести парні числа по одному у рядку. Числа виводити у порядку їх слідування.

Приклад вхідних даних

12 1001 12 53

Приклад вихідних даних

12
12

Comments

There are no comments at the moment.