1196: Вершини трикутника?


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задані координати трьох точок на площині. Визначити чи можуть вони бути вершинами трикутника.

Формат вихідних даних

У стандартному потоці задані через пропуск координати трьох точок \(x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести ‘Yes’ коли такий трикутник існує і ‘No’ в іншому випадку.

Приклад вхідних даних

0 0 1.5 0 1 1

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.