1198: Найбільша сума дільників


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано \(N\) натуральних чисел. Знайти число з найбільшою сумою дільників.

Формат вихідних даних

У стандартному потоці дано \(N\) \((1 \le N \le 1000)\). У наступному рядку через пропуск задаються самі числа.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести перше з чисел з найбільшою сумою дільників.

Приклад вхідних даних

4
31 5 11 25

Приклад вихідних даних

31

Comments

There are no comments at the moment.