1553: Завдання 10.1

View as PDF

Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти натуральні корені рівняння \((ax^2+bx+c)/(dx+e)=0\), що не перевищують 1000.

Формат вхідних даних

У одному рядку через пропуск дані п'ять цілих чисел \(a,b,c,d,e\).

Формат вихідних даних

Виведіть корені рівняння у порядку зростання.

Приклад вхідних даних

1 -5 4 1 -1

Приклад вихідних даних

4

Comments


 • 0
  Сергій  commented on June 24, 2022, 4:57 p.m. edit 3

  Нуль ціле число?


  • 0
   Hydra  commented on June 25, 2022, 2:07 p.m.

   Так