1649: Площа фарбованих кілець


Submit solution

Points: 16
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано \(N\) рiзних кiл з центром в однiй точцi. Коло з найбiльшим радiусом пофарбуємо в червоний колiр, наступне по величинi у бiлий колiр, далi знову у червоний i т.д. Отримаємо таку картинку.

Знайдiть загальну площу червоних дiлянок.

Формат вхiдних даних

Перший рядок вхiдного потоку мiстить цiле число \(N\) \((1 \le N \le 1000)\)

Далi, по одному у рядку, iдуть цiлi числа \(R_i\) \((1 \le R_i \le 1000)\) - радiуси кiл. Немає двох кiл з однаковими радiусами.

Формат вихiдних даних

Виведiть площу червоних дiлянок. Вiдповiдь буде оцiнюватися з точнiстю до \(10^{−6}\)

Приклад вхідних даних

3
1
2
3

Приклад вихідних даних

18.8495559215

Приклад вхідних даних

6
15
2
3
7
6
9

Приклад вихідних даних

508.9380098815

Comments

There are no comments at the moment.