1650: Конвертація рядка


Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задається рядок s у такому форматi:[п’ять символiв],[сiм символiв],[п’ять символiв]

Завдання: конвертувати даний рядок шляхом замiни коми на пропуск.

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить рядок \(s\) \((|s| = 19)\). Всi символи з промiжку \([’a’..’z’]\) та коми.

Формат вихiдних даних

Вивести конвертований рядок \(s\).

Приклад вхідних даних

happy,newyear,enjoy

Приклад вихідних даних

happy newyear enjoy

Comments

There are no comments at the moment.