1651: Сума трьох


Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано два цiлих числа \(k, s\). Скiльки є рiзних трiйок цiлих чисел \(x, y, z\), що \(0 \le x, y, z \le k\) і \(x + y + z = s\).

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить два цiлi числа \(k, s\) \((2 \le k \le 2500, 0 \le s \le 3 · k)\), якi роздiляються пропуском.

Формат вихiдних даних

Вивести одне число - кiлькiсть рiзних трiйок чисел \(x, y, z\).

Приклад вхідних даних

2 2

Приклад вихідних даних

6

Приклад вхідних даних

5 15

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.