1653: Керування роботом


Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Орися та Петрик керують роботом за допомогою двох кнопок. Кожен з дiтей контролює одну кнопку. Орися натиснула свою кнопку через \(A\) секунд пiсля старту робота i вiдпустила через \(B\) секунд вiд старту робота. Петрик натиснув свою кнопку через \(C\) вiд старту робота i вiдпустив через \(D\) секунд вiд старту робота.

Скiльки секунд дiти утримували двi кнопки одночасно.

Формат вхiдних даних

Стандартний потiк мiстить чотири цiлi числа \(A, B, C, D\) \((0 \le A, B, C, D \le 100)\)

Формат вихiдних даних

Виведiть шукану кiлькiсть секунд.

Приклад вхідних даних

0 75 25 100

Приклад вихідних даних

50

Приклад вхідних даних

0 33 66 99

Приклад вихідних даних

0

Comments

There are no comments at the moment.