1669: Лічильник


Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Петрик сконструював лічильник: якщо на його вхід подати \({+}\), то значення лічильника збільшиться на 1, а якщо подати \({-}\), то зменшиться на 1.

Знайдіть покази лічильника Петрика, якщо на вхід подати рядок \(S\), що містить лише знаки \({+}\) або \({-}\). Початкові покази лічильника рівні 0.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить рядок \(S\) довжиною не більше 100 символів.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести покази лічильника Петрика

Приклад вхідних даних

+-++

Приклад вихідних даних

2

Приклад вхідних даних

----

Приклад вихідних даних

-4

Comments

There are no comments at the moment.