1672: Ділення на 2 та N


Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задається ціле додатне число \(N\). Знайдіть мінімальне ціле додатне число, що ділиться на 2 та \(N\).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить ціле \(N\) \((1 \le N \le 10^9)\)

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести шукане число.

Приклад вхідних даних

3

Приклад вихідних даних

6

Comments

There are no comments at the moment.