1673: Максимальна різниця


Submit solution

Points: 13
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задається масив цілих чисел \(A\) довжиною \(N\). Знайдіть максимальну абсолютну різницю двох елементів (з різними індексами) в цьому масиві.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число \(N\) \((2 \le N \le 100)\).

Наступний рядок містить цілі числа \(A_i\) \((1 \le A_i \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести максимальну різницю двох елементів масиву.

Приклад вхідних даних

4
1 4 6 3

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.