1674: Мінімальна сума


Submit solution

Points: 16
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задається масив цілих чисел \(A\) розмірності \(N\).

Розглянемо суму:

\(abs(A_1-(b+1)) + abs(A_2-(b+2)) + ... + abs(A_N-(b+N))\), де \(b\) - будь-яке ціле число, а функція \(abs()\) повертає абсолютне значення.

Знайдіть мінімально можливу суму.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число \(N\) \((1 \le N \le 2 \cdot 10^5)\).

Наступний рядок містить цілі числа \(A_i\) \((1 \le A_i \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У вихідний потік виведіть мінімальну суму:

\(abs(A_1-(b+1)) + abs(A_2-(b+2)) + ... + abs(A_N-(b+N))\)

Приклад вхідних даних

5
2 2 3 5 5

Приклад вихідних даних

2

Пояснення

При b=0 сума дорівнює 2 і це мінімально можлива сума


Comments

There are no comments at the moment.