1676: Ротація рядка


Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задаються два рядки \(S\) і \(T\) довжиною \(N\).

Визначте, чи можна з рядка \(S\) отримати рядок \(T\) шляхом обертання символів рядка.

Наприклад, після одного обертання отримаємо рядок \(S_N S_1 S_2...S_{N-1}\)

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить рядок \(S\).

Другий рядок - \(T\).

Рядки мають однакову довжину \(N\) \((2 \le N \le 100)\) і містять лише малі літери англійського алфавіту.

Формат вихідних даних

Якщо \(S\) дорівнює \(Т\) після обертання, вивести \(Yes\); якщо ні, вивести \(No\).

Приклад вхідних даних

kyoto
tokyo

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.