1678: Половина половини

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задається рядок із \(2 k\) символів. Виведіть кожен другий символ з першої половини рядка. Вивід почніть з першого символу.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить ціле число \(T\) (\(1 \le T \le 100\)) - кількість тестів.

Далі іде \(T\) тестів: кожен тест це рядок символів проміжку ['a'..'z'] довжиною не більше 100.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту виведіть описані символи.

Приклад вхідних даних

4
your
progress
is
noticeable

Приклад вихідних даних

y
po
i
ntc

Comments

There are no comments at the moment.