1683: Ділиться - не ділиться

View as PDF

Submit solution

Points: 16
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайдіть такі цілі числа \(a\), що \(a\) ділиться на \(x\) і не ділиться на \(y\) де 1 < \(a\) < n < 100000.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(n,x,y\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск всі шукані числа у порядку зростання.

Приклад вхідних даних

7 2 4

Приклад вихідних даних

2 6

Приклад вхідних даних

35 5 12

Приклад вихідних даних

5 10 15 20 25 30

Comments

There are no comments at the moment.