1755: Рядок

View as PDF

Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Вам дається рядок \(S\).

Потрібно перевернути рядок (побудувати обернений).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить рядок \(S\)

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести перевернутий рядок.

Обмеження

  • \(1 \le |S| \le 10000\)
  • \(S\) містить символи проміжку ['a'..'z']

Приклад вхідних даних

print

Приклад вихідних даних

tnirp

Приклад вхідних даних

for

Приклад вихідних даних

rof

Comments

There are no comments at the moment.