1756: Кількість

View as PDF

Submit solution

Points: 15
Time limit: 0.25s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано відсортований масив \(A\) розміром \(N\).

Знайдіть кількість елементів, які менші або дорівнюють заданому елементу \(X\).

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить цілі числа \(N, X\).

Наступний рядок містить \(N\) цілих чисел \(A_i\).

Числа у рядках розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести відповідь.

Обмеження

\(1 \le N \le 10^5\)

\(1 \le X \le 2 \times 10^5\)

\(1 \le A_i \le 2 \times 10^5\)

Приклад вхідних даних

6 9
1 2 4 5 8 10

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.