1768: Тура

View as PDF

Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Дано шахiвниця розмiром \(n × m\). Тобто з \(n\) рядками та \(m\) стовпчиками.

У цiй шахiвницi є лише одна фiгура — тура. Вона знаходиться у нижньому лiвому кутi. Бiльше нiяких фiгур немає.

Нагадаємо, що тура за один хiд може перемiститися на будь-яку кiлькiсть клiтин по горизонталi або вертикалi, але не по дiагоналi.

Знайдiть кiлькiсть клiтин, на якi тура може перемiститися за один хiд.

На малюнку зображена традицiйна шахiвниця розмiру 8 × 8. У нiй тура може перемiститися на всi клiтини, якi помiченi зеленим. Таких всього 14, тому вiдповiдь 14.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить одне цiле число \(n\) (\(1 \le n \le 20\)).

Другий рядок мiстить одне цiле число \(m\) (\(1 \le m \le 20\)).

Формат вихiдних даних

Виведiть кiлькiсть клiтин, на якi тура може перемiститися за один хiд.

Приклад вхідних даних

8
8

Приклад вихідних даних

14

Приклад вхідних даних

3
2

Приклад вихідних даних

3

Пояснення, чому до першого прикладу вiдповiдь 14, можна побачити на малюнку вище.

У другому прикладi вiдповiдь 3, бо тура може перемiститися лише на одну позицiю вгору та на двi позицiї вправо.


Comments

There are no comments at the moment.