1770: Плавний контест

View as PDF

Submit solution

Points: 12
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Андрiй не полюбляє рiзкi перепади, а особливо в контестах. Два числа \(a\) i \(b\) утворюють рiзкий перепад, якщо \(|a − b|\) > 1. Скажемо, що контест є плавним, якщо нiякi складностi двох сусiднiх задач не утворюють рiзкий перепад. Вам дано 5 чисел — складностi задач. Визначте, чи утворюють цi задачi плавний контест.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить п’ять цiлих чисел \(a\), \(b\), \(c\), \(d\), \(e\) (\(1 \le a, b, c, d, e \le 10^6\)) — складностi задач.

Формат вихiдних даних

Виведiть «Yes», якщо числа утворюють плавний контест, i «No» в iншому випадку.

Приклад вхідних даних

1 2 2 2 1

Приклад вихідних даних

Yes

Приклад вхідних даних

1 2 2 1 3

Приклад вихідних даних

No

Зауваження

Пояснення до першого прикладу: |1 − 2| = 1, |2 − 2| = 0, |2 − 2| = 0, |2 − 1| = 1. Жодна з цих пар не утворює рiзкий перепад, тому числа 1, 2, 2, 2, 1 утворюють плавний контест. Пояснення до другого прикладу: |1 − 2| = 1, |2 − 2| = 0, |2 − 1| = 1, |1 − 3| = 2. Як можна бачити, останнi два числа утворюють рiзкий перепад, тому числа 1, 2, 2, 1, 3 не утво- рюють плавний контест.


Comments

There are no comments at the moment.