Перегляд Гімназія №2 м.Хмельницький


Ранг Ім'я користувача Бали Задачі
1 1024 Mpasa4186_G2 263 218
2 1460 XEOL 221 126
3 1142 MOMBI_gym2 108 35
4 1237 cozy55_gym2 101 29
5 1335 avsievichvr 101 26
6 som 82 19
7 7researcher7 81 34
8 1484 yarik0SG_G2 64 15
9 kalachyk_g2 39 8
10 1182 ArtemFomyuk 27 5
11 920 LishukU 21 3
12 1159 1Andriy12345_G2 19 6
13 1502 Nikita_Nechayev_Slipchenko 12 2
14 shebetkoov 7 4
15 juliaK 7 1
16 dkkoval 7 1
17 ZMO2019 0 0
18 Vladislav 0 0
18 vovaavsievich 0 0
18 barik1288 0 0
18 ZMO 0 0
18 alekseevmr 0 0
18 Kovalov 0 0