Нарахування балів


posted on Jan. 10, 2020, 17:59

Система DMOJ використовує систему зважених балів - розв'язання задачі вартістю, наприклад, 5 балів, не обов'язково означає, що ваші сумарні бали зростуть на 5 балів. Найважчі задачі зважуються краще, а легкі, відповідно, недооцінюються системою. Це має спонукати розв'язувати складніші задачі.

Cистема нарахування балів бере до уваги бали найкращих 100-вітсоткових посилок за окремими задачами. Оцінка і-ї задачі множиться на 0,95^i. Бали за задачу вираховуються за формулою

enter image description here

де S є відсортованими балами задач.

За іншою формулою вираховується додаткове коригування для тих, хто розв'язав багато легких задач:

enter image description here

тут N - кількість задач, які ви повністю розв'язали.

Ваші бали дорівнюють сумі P + B


Comments


  • 2
    EpIkDrAgOn
     commented on March 3, 2020

    Може бути корисною інформація про те, як нараховуються турнірні бали.