0000: A плюс B


Submit solution


Points:0.5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Знайти суму цілих чисел A та B.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідних даних містить ціле число N (1 <= N <= 100)- кількість тестів.

Далі у N рядках міститься по два цілих числа A,B (-1000 <= A,B <= 1000). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести суму чисел A і B.

Приклад вхідних даних

2
1 3
-1 2

Приклад вихідних даних

4
1

Приклади розв'язків

Python 2

N = int(raw_input())

for _ in xrange(N):
  a, b = map(int, raw_input().split())
  print a + b

Python 3

N = int(input())

for _ in range(N):
  a, b = map(int, input().split())
  print(a + b)

Java

import java.util.*;

public class APlusB {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    int N = in.nextInt();
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      int a = in.nextInt();
      int b = in.nextInt();
      System.out.println(a + b);
    }
  }
}

C++

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int N;
  cin >> N;

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
  }
}

C

#include <stdio.h>

int main() {
  int N;
  scanf("%d\n", &N);

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    scanf("%d %d\n", &a, &b);
    printf("%d\n", a + b);
  }
}

PHP

<?php 
  $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
  $stdout = fopen('php://stdout', 'w');
  fscanf(STDIN, "%d\n", $n);

  for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
      fscanf(STDIN, "%d %d\n", $a,$b);
      echo $a+$b."\n";
  }
  fclose($stdin);
  fclose($stdout);
?>

PASCAL

var i,n,a,b : integer;
begin
  readln(n);
  for i:=1 to n do begin
    readln(a,b);
    writeln(a+b);
  end;
end.

Comments


 • 0
  King_001
   commented on June 21, 2020

  program lgbt; var i,n,a,b : integer; begin readln(n); for i:=1 to n do begin readln(a,b); writeln(a+b); end; end.


 • 0
  DimaMuch
   commented on June 8, 2020

  Доброго дня, zvit! У мене питання - коли буде доступна підтримка мови JavaScript? Назвіть будь ласка, якщо це можливо, приблизні дати.

  P.S: дякую))


  • 0
   zvit
    commented on June 8, 2020 edited

   Налаштування зроблено, перевірка запланована на 9 червня.

   ps Налаштування триває... Повідомлю при успішному завершенні.


 • 0
  Raac_vk97
   commented on May 8, 2020

  У вас є помилка у "Форматі вхідних данних" к-сть тестів - "N", але в наступному абзаці вже "T"


  • 0
   zvit
    commented on May 9, 2020

   дякую


 • 2
  IvanLizavchuk
   commented on April 2, 2020

  Зробіть задачу у якій потрібно використати модуль random.