1003: Залишок


Відправити розв'язок


Бали:1
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано цілі числа x, y. В першому рядку вивести залишок від ділення першого числа на друге, а в другому залишок від ділення другого на перше.

Формат вхідних даних

x,y <= 10^9

Формат вихідних даних

В першому рядку вивести залишок від ділення першого числа на друге, а в другому залишок від ділення другого на перше.

Приклад вхідних даних

15 16

Приклад вихідних даних

15
1

Comments


  • 0
    Nagalevskiy
     commented on Жов. 7, 2017

    Я не зміг зробити цю задачу, ТЯЖКО!!!!