1013: Середнє арифметичне


Submit solution


Points:2
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано цілі додатні числа x, y. Знайти їх середнє арифметичне.

Формат вхідних даних

x, y по модулю не більші 1000

Формат вихідних даних

Результат вивести з точністю до сотих.

Приклад вхідних даних

2 3

Приклад вихідних даних

2.50

Comments


  • 0
    meyzix
     commented on Oct. 7, 2020

    eazy