1017: Парне-непарне


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано ціле число Х.

Формат вхідних даних

X <= 10^9

Формат вихідних даних

Вивести Yes, якщо воно парне, або No коли Х є непарним.

Приклад вхідних даних

2

Приклад вихідних даних

Yes

Comments