1018: Подвоїти більше


Відправити розв'язок


Бали:3
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано цілі числа a та b.

Формат вхідних даних

a,b < 10^9

Формат вихідних даних

Вивести подвоєне більше число.

Приклад вхідних даних

2 3

Приклад вихідних даних

6

Коментарі

Ще немає коментарів.