1019: Частка


Відправити розв'язок


Бали:3
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано ціле числа a. Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на 2, інакше 0.

Формат вхідних даних

a < 10^9

Формат вихідних даних

Вивести одне число

Приклад вхідних даних

10

Приклад вихідних даних

5

Коментарі

Ще немає коментарів.