1025: Існування трикутника


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Є додатні цілі х, у та z. Потрібно з'ясувати, чи існує трикутник зі сторонами x, у, z.

Формат вхідних даних

x,y,z <= 10^9

Формат вихідних даних

Вивести Yes або No.

Приклад вхідних даних

1 4 5

Приклад вихідних даних

No

Comments

There are no comments at the moment.