1028: Цифри двозначного


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Задано натуральне двозначне число N. Якщо квадрат числа N рівний кубу суми його цифр, то вивести суму цифр цього числа, а якщо ні, то різницю більшої цифри та меншої.

Формат вхідних даних

10 <= N < 100

Формат вихідних даних

Вивести одне число - відповідь на поставлену задачу

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

0

Коментарі

Ще немає коментарів.