1047: Сума трицифрових


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано N цілих чисел. Знайти суму трицифрових чисел, що є серед даного набору.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься N (N < 1000) – кількість чисел. У наступному рядку через пропуск дано самі числа.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести суму трицифрових чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 200 7 101

Приклад вихідних даних

301

Коментарі

Ще немає коментарів.