1048: Непарні до квадрату


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано N цілих чисел. Всі непарні числа піднімати до квадрату та виводити в одному рядку через пропуск.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься N (N <= 1000) – кількість чисел. У наступному рядку через пропуск дано самі числа.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести квадрати непарних чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 2 7 9

Приклад вихідних даних

49 81

Коментарі


 • -2
  Diana_Chuhriy
   прокоментував о Січ. 24, 2018

  program _1048; var ch,n,i:integer; begin readln(n); i:=1; while i<=n do begin read(ch); if ch mod 2<>0 then write (ch+ch); i:=i+1; end; end.


 • 0
  Yana_Chuhriy
   прокоментував о Січ. 24, 2018

  program _1048; var ch,n,i:integer; begin readln(n); i:=1; while i<=n do begin read(ch); if ch mod 2<>0 then write (ch*ch); i:=i+1; end; end.