1048: Непарні до квадрату


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано N цілих чисел. Всі непарні числа піднімати до квадрату та виводити в одному рядку через пропуск.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься N (N <= 1000) – кількість чисел. У наступному рядку через пропуск дано самі числа.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести квадрати непарних чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 2 7 9

Приклад вихідних даних

49 81

Коментарі

Ще немає коментарів.