1055: Середнє арифметичне


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Знайти середнє арифметичне парних чисел з проміжку [n;m].

Формат вхідних даних

У стандартному вхідному потоці містяться цілі числа n, m (1<=n<m<=10000).

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

10 13

Приклад вихідних даних

11

Comments

Ще немає коментарів.