1057: Прості числа


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральне число N. Перевірити чи є воно простим.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці дано N (N<=30000).

Формат вихідних даних

Вивести «Yes» або «No».

Приклад вхідних даних

13

Приклад вихідних даних

Yes

Коментарі

Ще немає коментарів.