1058: Прості не більші


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральне число N. Вивести всі прості числа не більші за N.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці дано N (N<=30000).

Формат вихідних даних

У вихідний потік через пропуск вивести прості числа.

Приклад вхідних даних

13

Приклад вихідних даних

2 3 5 7 11 13

Коментарі


  • 0
    zvit
     прокоментував о Вер. 12, 2017

    Невідповідність тестів та умови: змінена умова