1059: Прості з проміжку


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральне число N,M. Вивести всі прості числа з проміжку [N,M].

Формат вхідних даних

У вхідному потоці дано два числа через пропуск N і M (N,M<=30000, N<=M).

Формат вихідних даних

У вихідний потік через пропуск вивести прості числа

Приклад вхідних даних

5 10

Приклад вихідних даних

5 7

Коментарі

Ще немає коментарів.