1060: Кількість досконалих


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Вивести кількість досконалих чисел менших N.

Формат вхідних даних

Дано натуральне число N (N<=30000).

Формат вихідних даних

Вивести кількість досконалих чисел.

Приклад вхідних даних

100

Приклад вихідних даних

2

Коментарі

Ще немає коментарів.