1062: Точки в крузі -> Вересневі перегони


Submit solution


Points:7
Time limit:0.1s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Обчислити k – кількість точок з цілочисельними координатами, які належать кругу радіусу R (R > 0) з центром у початку координат. Точки, що містяться на колі, вважати такими, що належать кругу.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться одне дійсне число R (R < 103) – радіус круга.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести одне ціле число – кількість точок, які належать кругу.

Приклад вхідних даних

3

Приклад вихідних даних

29

Comments

There are no comments at the moment.