1063: Повні квадрати -> Вересневі перегони


Submit solution


Points:7
Time limit:0.1s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Перевірити, чи можна натуральне число n подати у вигляді суми трьох повних квадратів натуральних чисел (наприклад, 66 = 12 + 12 + 82). Якщо так, то вивести ці числа; в іншому випадку вивести FALSE.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться одне ціле число n (n<1000).

Формат вихідних даних

В один рядок стандартного вихідного потоку вивести у порядку неспадання три найменших цілих числа, що відповідають умові, відокремивши їх пропусками, або FALSE.

Приклад вхідних даних

66

Приклад вихідних даних

1 1 8

Comments


 • 0
  aperno
   commented on April 5, 2019

  Що означає помилка WA в першому тесті, якщо на компі 66 працює і 4 наступних перевірочних тестів виконалися?


  • 0
   zvit
    commented on April 9, 2019 edited

   хибна відповідь на тест