1065: Послідовність: степені 10 -> Вересневі перегони


Submit solution


Points:8
Time limit:0.1s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано натуральне число k. Визначити k-ту цифру в послідовності 110100100010000100000…, у якій виписані підряд степені 10.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводяться число k (k < 1000).

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести одне число - k-ту цифру послідовності, яка утворена конкатенацією чисел степенів 10.

Приклад вхідних даних

4

Приклад вихідних даних

1

Comments


 • -2
  S5in
   commented on Jan. 11, 2020

  Чому мені дало меньше 8 балів за задачу???


  • 1
   zvit
    commented on Jan. 11, 2020

   уважно читаємо новини